top of page
LOGOLUFTHAVNA2.gif

ARBEIDSLOKALER

Grünerløkka Lufthavns formål er å skape felles rom  for forskjellige uttrykksformer i kulturlivet i Oslo. Det gjør vi ved å tilby arbeidsrom for kunstnere innen mange fagfelt.

 

Vi har 45 arbeidsrom. Fem av dem er lydisolerte øvingslokaler for band, flere er lydstudioer og resten er arbeidsrom for billedkunstnere og musikere.

 

Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn leier ut atelierlokaler til billedkunstnere, arbeidsrom for musikk og øvingsrom for band i Toftes gate 69. Stiftelsen leier og drifter eiendommen som eies av Oslo kommune, Kulturetaten.

ATELIER

De fleste lokalene er luftige og har godt lys. Mange med takvinduer. De er utstyrt med poppelfiner, så det er praktisk for oppheng.

ARBEIDSROM FOR MUSIKK

Disse lokalene er som som regel mindre lokaler som en ikke deler med andre. Her passer det å arbeide med musikk på små høyttalere på lavt volum eller headset. Her det er dessverre relativt lytt mellom etasjene, så noe lydlekkasje må forventes.

ØVINGSROM

I øvingsrommene deler som regel tre band samme lokale. De er bygget i 2021, er lydisolerte og tilrettelagt for øving med trommesett.

Det er også to musikkstudioer tilknyttet Grünerløkka Lufthavn, men de er for tiden utleid og det er det minimalt med gjennomtrekk.

 

Når det blir ledige lokaler vil de legges ut på denne siden. Vi har dessverre ingen ledige lokaler for tiden.


Søknadsskjema for leie av lokale på Grünerløkka Lufthavn.
Ikke send oss søknad om lokale når det ikke er ledige lokaler. Vi har ikke venteliste, så det er bare ekstra arbeid for oss og deg. 

 

Det er styret til Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn som går i gjennom søknadene og tildeler lokalene.

FOR FREMLEIETAKER AV ARBEIDSROM FOR MUSIKK, ØVINGSLOKALER OG LYDSTUDIO GJELDER:
Fremleietaker må være utøvende profesjonell musiker og/eller ha musikkproduksjon som hovedbeskjeftigelse. Fremleietaker må ha folkeregistrert adresse i Oslo, og være bosatt i Oslo og ha sitt virke i Oslo. For øvrig gjelder de øvrige kravene også for fremleietaker av gjesteøvingslokale og gjestelydstudio. Fremleietaker må ha utøvelse av musikk eller musikkproduksjon som sin hovedbeskjeftigelse for å kvalifisere som fremleietaker.

FOR FREMLEIETAKER SOM LEIER KUNSTATELIER GJELDER:

Fremleietaker kan ikke være en kommersiell aktør. Fremleietaker må være en profesjonell kunstner som har folkeregistrert adresse i Oslo, er bosatt i Oslo og har sitt virke i Oslo. Fremleietaker skal på fremleiers forespørsel sende inn dokumentasjon som viser at vilkårene ovenfor er oppfylt.

ORDENSREGLER

for Grünerløkka Lufthavn finner du her.

bottom of page