top of page
LOGO69-2_edited.jpg

Velkommen til åpning på Galleri 69 fredag 28.06 kl. 19.00
Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Toftes gate 69

Utstillingen er også åpen 29. og 30. juni, samt 4. 5. 6. og 7. juli kl. 13-17 

Vi Er Tilbake plakat 2 kopi.jpg

Tre Oslo-baserte kunstnere skal ha en utstilling som handler om Oslo, med ulike utgangspunkt, men i og for seg på samme premiss. Oslo er en gammel by og den er nostalgisk, den er fin og den er kjip. Hva som er hva er ikke så lett å definere.

 

Noah Seeland jobber med maleri. Vanligvis maler han fra fantasien uten referanse, men for denne utstillingen har han tatt utgangspunkt i Oslo og blant annet stamgjester på Provence i Torggata.
 

Mats Andersen gjorde sitt gjennombrudd i 2021 med Instagram-brukeren @afffirmations.

Tekst og språk utgjør stammen av verkene hans. Mats henger ofte på Provence, en kafé i Oslo som har vært nesten like lenge som Radisson.
 

Louise Evensen Herreira har gått rundt i byen og tenkt på Radisson Blu Oslo Plaza. Med utgangspunkt i det som reflekteres i hotellets vindu, har hun bygget en collage av materialer fra gatene.

 

Utstillingen er også åpen 29. og 30. juni, samt 4.5. 6. og 7. juli kl. 13-17.

 

Vel møtt!

 

ENG:

 

Welcome to the opening at Gallery 69  Friday, June 28th at 19.00

 

Three Oslo-based artists are presenting an exhibition about Oslo, each with a different approach, but ultimately on the same premise. Oslo is an old city, full of nostalgia; it is beautiful and it is grim. What’s what isn't easy to define.

 

Noah Seeland works with painting. Usually, he paints from imagination without references, but for this exhibition he has focused on Oslo, particularly the regulars at the Café Provence in Torggata.

 

Mats Andersen made his breakthrough in 2021 with the Instagram account @afffirmations. Text and language are the core of his work. Mats also often hangs out at Provence, a café in Oslo that has been around almost as long as the Radisson.

 

Louise Evensen Herreira has been walking around the city, reflecting on the Radisson Blu Oslo Plaza. Using the reflections in the hotel's windows as a starting point, she has created a collage from materials found on the street.

 

The exhibition is also open on June 29th and 30th, and on July 4th, 5th, 6th, and 7th from 13.00 to 17.00.

 

We look forward to seeing you!

Høsten 2024 lanseres boken Galleri-69 2019-2024. 


bottom of page