top of page
LOGO69-2_edited.jpg

OM GALLERI 69

Galleri 69 er et kunstnerdrevet visningssted som hovedsakelig viser Oslokunstnere, under fanen kortreist kunst (fordi det er bra for miljøene). Galleriet viser viktige kunstnerskap i en mangfoldig kunstscene og presenterer det som ikke alltid er synlig i andre gallerier og museers interessesfærer, både ferske og etablerte kunstnerskap. Vi legger til rette for at Galleri 69 skal være en møteplass for kunstnere og publikum for faglige samtaler og diskusjoner.

 

Siden starten i 2004 har galleriet utviklet seg til en hybrid av et visningssted og viktig møteplass hvor de lokale, selvorganiserte, og veletablerte profesjonelle har deltatt for å skape et rikt program og nettverk med nedslagsfelt både nasjonalt og internasjonalt.

Framover vil vi ta gallerirommene (inkludert kontor) aktivt i bruk for utforskning av temporære utprøvinger og prosesser som har en like stor sosial betydning som et møte med samtidskunst. Vi ser på dette som en mulighet å løfte frem nye spennende måter å arbeide med å utvikle galleriet som et eget rom for relasjonell praksis, på tvers av inviterte kunstnere, kuratorer, og andre fagfolk i kunstfeltet. Dette er også en motivasjon for å være et alternativ til stadig mer kommersialisering av visningssteder i Oslo.

Cathrine Constanse har vært kurator på Galleri 69 siden 2004.

www.cathrine-constanse.com

IMG_3963.jpg
bottom of page